Licenční ujednání mezi uživatelem aplikace Ekonom-online a společností Elisoft s.r.o.

Registrací a používáním aplikace Ekonom-online souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy.

Společnost Elisoft s.r.o. je jediným nositelem výlučných autorských a majetkových práv k aplikaci Ekonom-online. Aplikace Ekonom-online je chráněna zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

Samotný programový produkt Ekonom-online je neprodejný, uživatel pouze získává přístupová práva k jeho používání.

Společnost Elisoft s.r.o. je na základě registrací uživatelů oprávněna shromažďovat poskytnutá osobní data, která jsou jedinečným identifikátorem pro poskytnutí version. Potvrzením tohoto licenčního ujednání poskytuje současně uživatel souhlas se zasíláním obchodních informací a to jak ve formě elektronické tak i ve formě písemné.

Aplikace Ekonom-online nemůže být předmětem reklamací. Proto na případné reklamace týkající se funkčnosti a vlastností aplikace nemůže být brán zřetel.

Společnost Elisoft s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody označené jako vzniklé na základě používání či nemožnosti používání aplikace Ekonom-online ani za případný ušlý zisk uživatele.

Společnost Elisoft s.r.o. rovněž v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů z aplikace Ekonom-online, předávaných orgánům státní správy a samosprávy a dalším subjektům.

Registrací souhlasíte s využitím souborů cookie.